Titularitat de: www.xamfragaudi.com
Jose Antonio González Revuelta
NIF 36503615Q
Carrer de València, 443
08013 Barcelona